SKARBIEC MAZOWIECKI

PROJEKT "POLSKO WĘGIERSKI MARSZ PO NIEPODLEGŁOŚĆ"

Gra Terenowa

Zasady gry

Zasady gry terenowej „Polsko-węgierski marsz po niepodległość”

Uczestnicy gry będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy przekazanej im podczas dwuetapowych działań wstępnych. Będą one pomocne w dalszej części rozgrywek.

Główną zasadą gry jest zainspirowanie uczestników do dalszych, samodzielnych poszukiwań i pogłębienia wiedzy społeczno-historycznej związanej z tematem.

 1. Rejestracja uczestników trwać będzie od 19.09.2018r. do północy dnia  13.10.2018 r.
 2. Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej wydarzenia podanej w materiałach reklamowych.
 3. W grze mogą startować osoby indywidualne lub zespoły (maksymalnie 10-osobowe).
 4. Zespół rejestruje wszystkich członków swojej grupy, ale do kontaktu z moderatorem gry wyznacza tylko jedną osobę (podaną podczas rejestracji).
 5. Gra przeznaczona jest dla osób pełnoletnich lub młodszych pozostających pod opieką dorosłych.
 6. Finaliści będą wyłaniani w trzech kategoriach: I. gracze startujący indywidualnie, II. zespoły, III. grupy szkolne
 7. Zadania przygotowane dla graczy są jednakowe dla osób indywidualnych i dla zespołów. Natomiast dla młodszych grup szkolnych „misje” dostosowane są do możliwości wiekowych uczestników.
 8. Gra składa się z zadań do wykonania w domu i w terenie - zadania należy wykonać do 26.10. 2018r.                                                                                                                
 9. Zespoły punktowane są jako całość (członkowie zespołu nie są punktowani indywidualnie).
 10. Po wykonaniu każdego zadania uczestnicy wysyłają rozwiązania na adres mailowy: rajdgra@gmail.com  i zwrotnie otrzymują od moderatora gry kolejną „misję”.
 11. Każda „misja” będzie miała podaną skalę punktacji (tzn. ile maksymalnie punktów można uzyskać za odpowiednio wykonane zadanie). Punkty, w zależności od rodzaju zadania, mieszczą się w przedziale 0-10.
 12. W zakres zadań, oprócz odpowiedzi na pytania, będą wchodziły m.in. fotografie, które należy przesyłać w formacie jpg.
 13. Oprócz zadań obowiązkowych przewidziane są „misje” dodatkowe, które uczestnicy podejmują w zależności od oceny swoich możliwości.
 14. Zadania dodatkowe są premiowane punktami, jednak gracze będą rozliczani z zadań obowiązkowych. Jeśli wykonają zlecenia dodatkowe, ale nie zdążą z misjami podstawowymi, tracą po 10 pkt. od niewykonanego zadania.
 15. Punktowane będzie zarówno prawidłowo wykonane zadanie, jak również inwencja, kreatywność i oryginalność w podejściu do zadania.
 16. O końcowej klasyfikacji decydować będzie liczba zgromadzonych punktów i czas, w jakim napłyną odpowiedzi i prace.
 17. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na terenie Fortu Bema 27.10.2018 r. podczas imprezy, której rozpoczęcie przewidziane jest  na godzinę 14.00.

 

dla rozwoju Mazowsza

 

„Skarbiec Mazowiecki 2 - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu. Rozwój i komercjalizacja produktu”

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki

Wartość projektu:  548 492,75 PLN

Wartość dofinansowania: 373 511,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Polityka Prywatności
Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: skyagency.pl - strony internetowe